Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Danych sklepu Wodoodporne.pl1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Państwa przez sklep Wodoodporne.pl, prowadzony pod adresem http://wodoodporne.pl/ (zwanym dalej Witryną) przez firmę NaturExpand Elżbieta Pelc z siedzibą w Poznaniu.

2. Wodoodporne.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

3. Wodoodporne.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pilki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane przez Państwa komputer, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Wodoodporne.pl w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego np. w celu zapamiętywania dokonywanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies zapisują informacje: na temat sesji, ostatnio oglądane produkty, oddanie głosu w ankiecie. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa login czy hasło. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub je usunąć, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy kontakt z producentem przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.

4. Obok plików cookie Wodoodporne.pl może również gromadzić dane zwyczajowe zbierane w ramach logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy, przeglądarki, dostawcę usług internetowych oraz adres strony, z której weszli Państwo na witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Witryny. Dane te nie będą łączone w przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

5. Wodoodporne.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych forma komunikacji, w przypadku zakupów i procesów rejestracji na Witrynie:
    - nazwisko i imię
    - adres zameldowania
    - adres korespondencyjny
    - adres poczty elektronicznej
    - numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tych uprawnień, prosimy korzystać ze swojego konta na Witrynie lub pisemnie na adres: info@wodoodporne.pl

7. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Wodoodporne.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

8. Wodoodporne.pl nie udostępnia zebranych od Państwa danych podmiotom trzecim.

9. Wodoodporne.pl dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich. W oparciu o usługodawcę home.pl stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny, stosując bezpieczne szyfrowane połączenie SSL. Wszelkie jednak nasze działania mogą się okazać niewystarczające, jeśli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności prosimy o zachowania poufności loginu i hasła i nie udostępnianie ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie z wyjątkiem procesu logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

10. Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem Państwa loginu i hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpi inny problem z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@wodoodporne.pl

11. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

12. W ramach Witryny mogą się pojawiać okresowo lub stale linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Wodoodporne.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Wodoodporne.pl nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie z danymi w ramach tych stron.

13. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem e-mail: info@wodoodporne.pl