Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. W Wodoodporne.pl oferujemy tylko oryginalne produkty najwyższej jakości renomowanych firm, wyłącznie certyfikowanych producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu każdy zakupiony u nas produkt posiada gwarancję producencką i w razie jakichkolwiek wad jest serwisowany bezpośrednio u producenta. Sprzedajemy artykuły fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach, posiadające gwarancję obowiązującą na terenie Polski.

2. W ramach gwarancji przysługuje naprawa stwierdzonych usterek bądź wymiana produktu na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

3. Czas obowiązywania gwarancji podawany jest w opisie produktu lub na karcie gwarancyjnej dostępnej razem z produktem bądź na stronie producenta.

4. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

Stwierdzenie w sprzęcie ingerencji osoby nieupoważnionej powoduje utratę gwarancji.

5. Koszt wysyłki pokrywa kupujący.

6. W przypadku uznanej reklamacji, dostawca odsyła towar na własny koszt.

7. Po wykryciu usterki na towarze, należy zgłosić ten fakt jak najszybciej obsłudze sklepu wodoodporne.pl

8. Reklamowany towar należy przesłać na adres ustalony mailowo lub telefonicznie.

Zwroty

1. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący, którzy są konsumentami, tj. osobami fizycznymi nabywającymi towary oferowane przez sklep Wodoodporne.pl w celach innych niż związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, mają  prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem Wodoodporne.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

  • dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w w jego posiadanie;
  • w przypadku umowy sprzedaży wielu produktów, które dostarczane są osobno, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w jego posiadanie;
  • w przypadku umowy sprzedaży produktów dostarczanych partiami lub w częściach, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep Wodoodporne.pl o swojej decyzji telefonicznie i w drodze jednoznacznego oświadczenia pismo wysłane pocztą tradycyjną lub mailowo). Należy ustalić adres zwrotu towarów (może się on różnic od adresu siedziby firmy).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sklep Wodoodporne.pl zwróci Kupującemu wartość zwracanego towaru, bez kosztów dostarczenia produktu, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na wskazane przez kupującego konto, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na ustalone inne rozwiązanie.

7. Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia zobowiązany jest do zwrotu kupionych produktów nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep Wodoodporne.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni (liczy się data nadania przesyłki).

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikającą z użytkowania w sposób inny aniżeli było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, który zamówił towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służącą do jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:

  • znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym stanie,
  • nie nosi śladów użytkowania,
  • posiada fabryczne opakowanie* oraz metki.

* w szczególności oryginalne pudełka od butów, ubrań, pokrowców itp.

Zwracany towar należy odsyłać w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu informując przy tym wodoodporne.pl o nadaniu przesyłki i potwierdzając adres wysyłki. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.